GVS: Guggenheim Visibility Study

 
 
 
 • About

  A discretionary research group for Vilnius’ Guggenheim project / Gugenheimo tyrimo ir palaikymo grupė
   
  play / pjesė: Priežastis ir pasekmė June 6th, 2008

  Priežastis ir pasekmė
  Pjesė, atskleidžianti gyvybingos, į ateitį žvelgiančios visuomenės ambicijas
  Pinavija Mann

  Veikiantieji asmenys – miesto lyderis, pažangi valdančioji dauguma, į priekį žvelgianti inteligentija, fluxus gerbėjai, žurnalistai, besidomintieji, pasaulinių muziejų direktoriai, architektai, statybos bendrovės, suinteresuoti asmenys, specialistas iš užsienio, sostinės jaunimas, miesto svečiai, valstiečiai.

  Miesto lyderis: Lietuviai, vilniečiai! Ar esame ambicingi? Ar norime, kad ir apie mus pasaulis pagaliau išgirstų?

  Visi, išskyrus valstiečius: Norime, norime!!!

  Miesto lyderis: Ar nebebūsime daugiau provincialai?

  Visi, išskyrus valstiečius: Nebebūsime!!!

  Miesto lyderis ir Ministras Pirmininkas: Ar tikrai suvokiate, kokią didelę atsakomybę mes prisiimame kviesdamiesi į Vilnių ŠITOKĮ muziejų? Ar atlaikysime? Ar pajėgsime stovėti istorijos ir Europos kryžkelėje? Ar esame pasiryžę priimti naujus iššūkius?

  Visi, išskyrus valstiečius: Taip, taip, taip, – mes jau pasaulio kultūros vaikai! Mes jau nebe provincija!!!
  Įeina specialistas iš užsienio.

  Besidomintieji (pripuola): Po itin sėkmingo Bilbao Guggenheimo muziejaus dešimtmečio Vilniuje tikimasi panašios sėkmės. Tačiau teko girdėti, kad Bilbao miesto atgimimas yra platesnių ten jau vykusių regeneracijos procesų dalis, o ne vien muziejaus nuopelnas. Be to, sakoma, kad į Ispaniją didelius turistų srautus pritraukia tos šalies klimatas, o Bilbao muziejaus lankymas natūraliai tampa tokių kelionių dalimi. Ar Vilnius jums atrodo tinkama vieta tokiam muziejui? Kodėl manote, kad Vilniuje atsiradus Guggenheimo muziejui pas mus tikrai ims plaukti turistai? Juk Lietuvoje ne toks geras oras, kaip Ispanijos baskų krašte, be to, Guggenheimo muziejų jau yra ir kitur? Mums neramu.

  Specialistas: Nesijaudinkite. Miesto, kuriame yra Guggenheimo muziejus, garsas paprastai nuvilnija per visą pasaulį. Man smagu, kad vilniečiai yra ne tik išsilavinę, bet ir itin šiuolaikiški žmonės, kurie nedvejodami patikėjo architektės Z. Hadid vizija… Be abejo, turėsite patys suformuoti muziejaus Vilniuje kolekciją, ir jei sugebėsite tai padaryti gerai, ji tikrai pritrauks turistus. Bet čia jau jūsų reikalas. Žinoma, gera kolekcija nemažai kainuos jūsų mokesčių mokėtojams. Kita vertus, gal jūs ją jau nusipirkote?

  Besidomintieji: Jau?

  Specialistas: O nusipirkę taip pat įsipareigojote pastatyti jai muziejų. Be abejo, bus ir kitų įsipareigojimų. Gali būti, kad kasmet turėsite mokėti ir nemažą mokestį muziejui, egzistuoja ir tokie dalykai kaip pastato išlaikymo išlaidos, o gal kitu būdu jus melšime, pažiūrėsime… Matote, mūsų funkcionavimo (kartu su Ermitažo muziejumi) modelis yra dar tik formuojamas, kalbėti apie galutinę projekto išraišką dar per anksti. Tačiau reikia žvelgti į ateitį, o ne knaisiotis po detales, kurios jums vis tiek nebus prieinamos.

  Besidomintieji (neįtikinti): Pasigirsta balsų, kad šis projektas taps nepakeliama našta mūsų mokesčių mokėtojams. Ar jums neatrodo, kad toks ekstravagantiškas muziejus Lietuvai per brangus ir atneš daugiau žalos negu naudos?

  Specialistas: Man atrodo, čia ne vieta derėtis. Tokio muziejaus priešininkų yra visur, buvo jų ir Bilbao, bent jau iki tol, kol baskų krašto gyventojai pamatė ir suprato, kad būtent šis muziejus radikaliai pakeitė jų identitetą ir išvadavo nuo istorinių, ekonominių, netgi politinių nesėkmių. Todėl tokio muziejaus vertė yra neįkainojama. Ir tik inovacijų vertės nesuvokiantiems žmonėms kyla primityvoki klausimai „apie pinigus“. Laimei, projektą aktyviai propaguoja plačiai po pasaulį pasižvalgęs buvęs jūsų miesto meras, kuris puikiai suvokia, kad visa tai, ką galima nusipirkti už pinigus, yra pigu. Jei matytumėte, kokie kultūros projektai šiandien yra daromi Šiaurės Amerikoje, Azijoje, netgi Europoje, suprastumėte, kad Vilniuje minimos kainos yra vieni niekai, jei norite, kad šiandienės itin sparčios konkurencijos sąlygomis apie jus apskritai kas nors išgirstų. Juk ir vaikai šiandien jau ima suvokti, kad geri dalykai kainuoja pinigus. Kitaip tariant, šio projekto negalima tapatinti su išlaidomis, nes jis yra investicija ne tik į jūsų, bet ir į jūsų vaikų kultūrą, išsilavinimą bei pasididžiavimą savo šalimi. Galima sakyti, investicija į kitokią Vilniaus – tarptautinio avangardo centro – ateitį…

  Besidomintieji: Nejučia norisi palyginti šį projektą su Nacionalinio stadiono statyba. Tuomet spaudoje rašyta, kad vietinės statybos bendrovės galėjo įsidėti sau į kišenę didžiules sumas…

  Specialistas: Na ką jūs, čia juk ne lietuviai statytų…

  Statybos bendrovės ir kiti suinteresuoti asmenys: Tai ką, net atkato nebus?

  Specialistas: Žinoma, sutartis su Guggenheimu neišvengiamai įpareigotų jus pačius pastatyti ir naujų viešbučių, ir oro uostų, plėsti infrastruktūrą Vilnių užplūsiantiems turistams.

  Statybos bendrovės ir kiti suinteresuoti asmenys: Ačiū Dievui.

  Specialistas: Galbūt reikės visiškai, radikaliai pakeisti senojo Vilniaus veidą, išgriauti, naujai nutiesti ir pan., bet tokia auka yra būtina, nes naujumas – tai progresas ir neabejotinas gėris. Be to, įsipareigojimas yra įsipareigojimas, jo nebeatšauksi.

  Statybos bendrovės ir kiti suinteresuoti asmenys: Nėr kalbos.

  Besidomintieji: O ką, jau įsipareigojo? Kas?

  Specialistas: Kam reikėjo, tas ir įsipareigojo. Juk patys to norėjote. Nesat kokie atsilikėliai. Ypač sėkmingas jūsų ėjimas yra tai, kad šis iš visų paimsiantis ir kai kuriems duosiantis tarptautinis projektas yra Kultūros projektas. Dėl šios priežasties jūsų intelektualai – vieninteliai amžinai nepatenkinti naujais ir progresyviais sumanymais žmonės – vargu ar pradės protestuoti.

  Besidomintieji: Kodėl?

  Specialistas: Na kaipgi intelektualai priešinsis Didžiajai pasaulio kultūrai? Žymiausieji jų, kaip Vilniuje pats pamačiau, yra įsitikinę, kad Guggenheimo muziejus išgelbės Lietuvą iš sunkios, beviltiškos padėties, kurioje ji šiuo metu vargsta. Gal bus keli nepatenkinti lietuvių architektai, nes jų nekvietėme į konkursą, gal keli nepatenkinti dailininkai, nes pirkti Lietuvos menininkų kūrinius nėra mūsų politika. Bet galų gale Lietuva ar bent jau kas nors Lietuvoje vis tiek laimės.

  Įeina Ministras Pirmininkas ir mandagiai išveda besidominčiuosius iš scenos.

  Specialistas iš užsienio skubiai išvyksta į oro uostą.

  Uždanga

  http://www.culture.lt/7md/?leid_id=799&kas=straipsnis&st_id=8300