Reclaim
EN LT



Jaunųjų mokslininkų konferencija 2005-12-28

K.ŠEŠELGIO SKAITYMAI – 2006

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJA
2006 01 06

Konferencijos organizatorius:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas
Lietuvos Architektų sąjunga

Konferencijos mokslo komitetas:
Prof. Jurgis Vanagas (pirmininkas), VGTU Urbanistikos katedra
Doc. Gintaras Stauskis (sekretorius), VGTU Urbanistikos katedra
Prof. Rimantas Buivydas, VGTU Architektūros fakulteto dekanas
Doc. Algis Vyšniūnas, VGTU Urbanistikos katedros vedėjas
Prof. Jurgis Bučas, KTU Architektūros ir kraštotvarkos katedros vedėjas
Doc. Kęstutis Pempė, LAS pirmininkas

Konferencijos organizacinis komitetas:
Doc. Eglė Navickienė (pirmininkė), VGTU Architektūros katedra
Dokt. Albertas Lagunovičius, VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedra

 

Konferencijos vieta:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, Architektūros rūmų L.Gucevičiaus 3.10 auditorija, Trakų g. 1/26 Vilnius
Tel. +370 5 2745212, +370 5 2745201
el. p. skaitymai@ar.vtu.lt
9.30 Dalyvių registracija
10.00 Konferencijos atidarymas. VGTU mokslo prorektorius prof. Raimundas Kirvaitis
I Posėdis. Pirmininkas prof. Rimantas Buivydas
10.15 Valdas Petrulis. Elektorinio metodo taikymas nustatant Lietuvos teritorinio
administracinio planavimo prioritetus
10.30 Jonas Jakaitis „Architektūra – visuomenė“, „visuomenė – miestas“.
Tarpusavio veikimo istorinės ištakos. (Vilniaus pavyzdžiu)
10.45 Kristina Grabytė-Bėčienė. Miestų marketingo vaidmuo tarptautinio konkurencingumo arenoje
11.00 Eglė Truskauskienė. Lietuvos uostamiesčio urbanistinė strategija
11.15 Rasa Ragelienė, Danylė Žulkutė.  Giliavandenis uostas Klaipėdoje. Vietos pagrindimo problema
11.30 Liutauras Nekrošius. Žemės ūkio gyvenvietės XX a. 7-8 dešimtmečio Lietuvoje. Planingų miestelių vystimosi prielaidos
11.45-12.05 Kavos pertrauka

II Posėdis. Pirmininkas prof. Jurgis Vanagas
12.05 Irina Matijošaitienė. Vilnius-Kaunas automagistralės aptarnavimo objektų architektūra
12.20 Albertas Lagunovičius. Architektūros programų prototipai (XIX a. vidurys – XX a. pradžia)
12.35 Martynas Valevičius. Naktinio miestovaizdžio  formavimo kai kurie aspektai
12.50 Inga Garnytė. Inžinerijos vieta architektūros projektavimo teorijoje
13.05 Aušra Mlinkauskienė. Kultūros paveldo teritorinės apsaugos raiška Lietuvoje
13.20 Tomas S. Butkus. „Lietuvos“ kino teatras: memorialinis kultūrinės miestų funkcijos modelis
13.35-14.20 Pietų pertrauka

III Posėdis. Pirmininkas prof. Jurgis Bučas 
14.20 Mykolas Kurtinaitis (VGTU) Šiaulių miesto centrinės dalies istorinės – urbanistinės struktūros atkūrimo problema
14.35 Rūta Leitanaitė. Miestų dykrų  formavimasis ir jų konversijos veiksniai
14.50 Giedrė Laukaitytė-Malžinskienė. Priemiestinio kraštovaizdžio tipologizavimo ypatumai
15.05 Indrė Gražulevičiūtė. Lietuvos dvarų paveldas: istorinė raida ir išsaugojimo
perspektyvos
15.20 Albinas Mocevičius. Vilniaus renesansinių sodų parkų meno kai kurie bruožai
15.35 Ričardas Skorupskas. Erdvinės kraštovaizdžio struktūros bionominio optimalumo koncepcija ir jos taikymo problema (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
15.50 Laura Jankauskaitė-Jurevičienė. Kelių paveldo infrastruktūros integracijos kraštovaizdyje problemos
16.05 Diskusijos
16.35 Uždarymas