Reclaim
EN LTŠarūnas Bagdonas: Mere, atsakyk į peticiją 2006-10-03

2006 10 03 bernardinai.lt

Šarūnas Bagdonas: Mere, atsakyk į peticiją

Pastarosiomis dienomis dalį visuomenės pasiekė Vilniaus mero patarėjo Vytauto Toleikio laiškas, pavadintas -  "Toleikis nuoširdžiai kviečia į renginį - tikrai daug sužinosite". Laiške kviečiama aptarti klausimą "Vilniaus miesto viešųjų erdvių  bei   nekomercinio kino esama situacija ir  perspektyvo sperspektyvas Vilniuje" (tekstas netaisytas) Laiške teigiama, kad "be Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko diskusijoje ketina dalyvauti ir kiti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai".Kartu su judėjimo "Už Lietuvą be kabučių" aktyvistais, nuosekliai keliančiais viešųjų erdvių, miesto plėtros ir tradicinės viešosios kultūros erdvės kino teatro "Lietuva" klausimus, sulaukėme telefoninių skambučių su panašia nerišlia žinia apie Vilniaus mero iniciatyvą susitikti ir padiskutuoti šiais klausimais. Nėra žinoma programa, pasisakantieji (išskyrus tai, kad kalbės A. Zuokas), nekalbant jau apie iš anksto žinomus pranešimų tekstus aptariant svarbų klausimą. Nėra atsakyta į peticiją "Dėl buvusio "Lietuvos" kino teatro likimo ir su juo susijusio sostinės kultūros politikos formavimo" www.culture.lt/peticija. Daugelis kultūros žmonių, visuomenininkų ir politikų negavo jokio kvietimo iš viso. Atviriau apie renginį pradėta kalbėti likus dienai iki susitikimo. Neapleidžia įsitikinimas, kad miesto valdžia kaip ir daugeliu atveju iki šiol, tik imituoja diskusijas ir dekoruoja savo planus visuomenės atstovais, pasirinktinai kviesdama juos į paslaptingą renginį svarbiausioje miesto viešojoje erdvėje. Gerbiu visų pakviestųjų apsisprendimą priimti ar ne mero kvietimą, tačiau manau, kad "Lietuvos" klausimu pratylėjus 1,5 metų, nepateikus jokio atsakymo į vidurvasarį įteiktą peticiją kino teatro "Lietuva", miesto kultūros politikos ir viešųjų erdvių klausimais, neviešai  kviesdamas paskirus bendruomenės atstovus diskutuoti šiuo rezonansiniu klausimu Rotušėje, miesto meras demonstruoja d i d e l ę  n e p a g a r b ą  7500 piliečių, taip pat Seimui bei Prezidentūrai, raštu oficialiai pateikusiems savo vertinimus ir pasiūlymus peticijos ir atsakymų į peticiją forma ar kitaip šiuo klausimu viešai pasisakiusius.Raginkime miesto merą bei Tarybos narius rasti politinės valios  a t s a k y t i   į   p e t i c i j ą  , pasiūlyti Vilniaus miesto viešųjų erdvių raidos ir kultūros centro kino teatro  "Lietuva" sprendimo kelius. Kvieskime pateikti efektyvią viešojo svarstymo programą ir organizuoti pilnavertį klausimo svarstymą. Viešųjų erdvių raidos planas kaip ir kultūros paveldo saugojimo planas turėtų įtakoti Vilniaus miesto Bendrąjį planą.Kvieskime spaudos atstovus mero organizuojamo renginio metu gauti tikresnių žinių klausimais, į kuriuos mero atstovai negalėjo atsakyti. Gaukime mero atsakymą į peticiją bei motyvus, kodėl buvo delsiama atsakyti. Viešinkime m2 investicijų specialistų pasiūlymo Miestui (ne merui!) detales, skaičius. Neturėdamas jokių tikrų žinių aukščiau pateiktais klausimais,  nemaniau, kad diskusija bus vaisinga, todėl nežadu diskusijoje dalyvauti, o palaukti tikresnės informacijos. Raginu ir kitus kviestuosius įvertinti aplinkybes ir apsispręsti. Negalime toleruoti itin nepagarbaus valdžios vyrų elgesio viešojoje erdvėje. Tai gresia savigarbos krachu. Šiais pliuralizmo laikais toleruokime ir aktyvų pasirinkimą minėtų dalykų akivaizdoje. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyriaus vedėjas V. Toleikis LR "Ryto garsų" laidoje viešai apie peticiją pasirašiusiuosius arba susirūpinusius dėl Lietuvos ir nedemokratiško miesto kultūros politikos formavimo kalba kaip apie siauro intereso ir sovietinės nostalgijos vienijamą "nuskurdusio intelektualinio gyvenimo" intereso grupę (LR "Ryto garsai" 2006.10.02). O juk ta intereso grupė tai A. Mamontovas, E. Belickas, A. Lukošius - pusė LT United, O. Koršunovas, G. Kuprevičius, K. Platelis, M. Vilutis, G. Padegimas, I. Vaišvilaitė, F. Latėnas, G. ir N. Urbonai, G. Mažeikis, M. Adomėnas ir daugelis kitų kultūros politiką 'de facto' kuriančiųjų ir įgyvendinančiųjų, pasirašiusių peticiją ar pritarę susirūpinimui. Manau, šių asmenų supratimas apie kultūrą ir kultūros politiką adekvačiai ir demokratiškai atspindi populiarias visuomenėje kultūrines ir politines nuotaikas.Yra ypatingai keista girdėti padažnėjus priešinant neabejotinai esminį privačios nuosavybės institutą ir RePublica - viešą reikalą taigi ir bendrą/viešą tam tikrų dalykų nuosavybę ir tvarkymąsi. Šiuo atveju miesto plėtrą. Manau, taip yra sąmoningai priešinama politinės savigarbos likučius išlaikantys piliečiai ir ne visiškai tikrų "laisvosios rinkos" pranašų į anarchiją stumiama ir manipuliuojama visuomenė. Matykime, kad miesto valdžios politinio bagažo, buvusių bei būsimų planų vertė šiandieną yra stipriai abejotina. Politinis miesto Tarybos politikų jautrumas atbukęs. Artimiausios perspektyvos išsaugoti atstovavimo mandatą - miglotos. Tokioje situacijoje esama miesto valdžia - nepatikimas partneris ilgalaikėje perspektyvoje. Manau tai supranta tiek į renginį pakviesti, tiek nepakviesti miesto piliečiai.Pamenu filmą su A. Kaliaginu "Ezopas". "Išgerk jūrą, Ksantai" kartojo Ezopas savo šeimininkui "filosofui", šiam netesėjus krūvos pažadų. "Mere, atsakyk į peticiją", belieka jau kelintą sykį pakartoti miesto merui.

http://www.bernardinai.lt/index.php?1491462422