Reclaim
EN LTPiliečių teisė ginti viešą interesą privalo būti apginta 2007-08-07

2007 08 07

Piliečių teisė ginti viešą interesą privalo būti apginta

Andrius Kubilius

UAB “Rojaus apartamentai” iškelta byla Lietuvos kino teatro gynėjams – tai ženklas, keliantis gilų nerimą visiems, kam rūpi pilietinės visuomenės likimas ir teisingumo įsivyravimas Lietuvoje.

Kaip žinia, UAB “Rojaus apartamentai”, nusipirkusi “Lietuvos” kino teatro pastatą ir parengusi detalųjį planą, kurį įgyvendinant numatyta “Lietuvos” kino teatrą nugriauti, pateikė keturiems judėjimo “Už Lietuvą be kabučių” nariams ieškinį dėl žalos atlyginimo. Ieškinys keliamas todėl, kad kino teatro gynėjai apskundė teismui detaliojo plano tvirtinimo procedūros teisėtumą. Bendrovė siekia prisiteisti iš jų daugiau negu 200 000 Lt (dabar ši suma pakelta iki 600 000 Lt). Negana to, bendrovė teismo prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti atsakovų turtą. Nurodomas tokio ieškinio pagrindas – tas, kad fiziniai asmenys pagal dabar galiojančius Lietuvos įstatymus neturėję teisės kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą.

Tėvynės Sąjungai nerimą kelia tai, kad nekilnojamojo turto bendrovė imasi kelti ieškinį piliečiams civilizuotose teisinėse valstybėse priimtu būdu – per teismą – siekiantiems ginti viešąjį interesą. Nemanome, kad UAB “Rojaus apartamentai” gali laimėti tokią bylą teisme, jeigu tik teisėjai atliks savo pareigą sąžiningai ir vadovaudamiesi sveiku protu. Nepaisant to, šis procesas verčia susirūpinti – dėl trijų priežasčių.

Pirma, aiškėja statybomis suinteresuoto verslo neskrupulingumas ar netgi cinizmas. Užuot mėginę atsižvelgti į piliečių pagrįstai ir teisėtais būdais keliamą susirūpinimą viešuoju interesu bei siekti visoms pusėms išties priimtino sprendimo, UAB “Rojaus apartamentai” visuomenės interesą ginančius piliečius traukia į teismą. Šitaip siekiama įbauginti aktyvesnius visuomenės narius, kad ateityje panašių veiksmų jie nebesiimtų. Duodamas nedviprasmiškas signalas – tie, kas ryšis stoti skersai kelio nekilnojamojo turto bendrovėms, patys turės gintis nuo teisminio persekiojimo ir rizikuoti savo turtu, laiko bei pastangų sąnaudomis. Be to, siekiama sukurti pavojingą precedentą. Mūsų valstybėje ir taip pernelyg daug sandėrių įvyksta už uždarų durų, visuomenei nematant ir nedalyvaujant, o sprendimus diktuojant stambiems finansiniams interesams. Atėmus piliečiams teisę ginti viešąjį interesą teismų keliu, valstybė dar labiau pasislinktų oligarchinės santvarkos link.

Antra, išryškėjo mūsų teisingumo sistemos silpnybės. Lietuvos Respublikos įstatymai aiškiai neapibrėžia, kas ir kaip gali viešąjį interesą ginti. Šiomis įstatymo landomis ir naudojasi UAB “Rojaus apartamentai” verslininkai, teigdami, jog viešojo intereso gynimas – ne piliečių kompetencija. O kad UAB “Rojaus apartamentai” ieškinys prieš keturis kino teatrą “Lietuva” ginančius piliečius nebuvo teismo išmestas, bet priimtas svarstyti, rodo, kaip giliai mūsų teisinėje sistemoje yra įsišakojęs sovietinis mąstymas – jeigu įstatymas aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodo, kad piliečiai gali ginti viešąjį interesą, tai galbūt reikėtų jiems tai uždrausti?

Trečia, pilietinė visuomenė Lietuvoje formuojasi lėtai ir sunkiai. Drąsių, sąžinės reikalavimus ir bendrąjį gėrį aukščiau asmeninio intereso keliančių piliečių protestai – tai ryškiausi ir veiksmingiausi žingsniai pilietinės visuomenės kūrimosi kelyje. Dabar pilietinės visuomenės kūrimuisi iškeltas nemažas iššūkis. Nors ir nemanome, kad UAB “Rojaus apartamentai” bauginimo veiksmai gali aktyviuosius piliečius atgrasyti nuo jų veiklos, vis dėlto pabrėžiame, kad teisinėje valstybėje niekas neturi teisės imtis tokių piliečių bauginimo veiksmų. Politinės partijos pernelyg ilgai ignoravo pilietinės visuomenės kūrimosi poreikį, tačiau dabar atėjo laikas pripažinti, kad toliau šitaip tęstis nebegali.

Tėvynės Sąjunga rėmė ir toliau visokeriopai rems teisėtas piliečių iniciatyvas ginant viešąjį, visuomenės interesą bei Konstitucijoje įtvirtintas piliečių teises.

Tėvynės Sąjunga apsiima daryti viską, kad artimiausiu metu būtų priimtas toks Viešojo intereso gynimo įstatymas, kuris nedviprasmiškai ir aiškiai įtvirtins piliečių teisę ginti viešąjį interesą.

Galiausiai, Tėvynės Sąjunga kviečia UAB “Rojaus apartamentai” atsiimti jai garbės nedarantį ieškinį prieš judėjimo “Už Lietuvą be kabučių” narius.


Andrius Kubilius,
Tėvynės Sąjungos pirmininkas

http://www.balsas.lt/nuomones/straipsnis144884