EN LTVilniaus savivaldybė siūlo įvesti griežtesnes sankcijas už kultūros paveldo naikinimą. 2005-04-06

www.DELFI.lt/2005 balandžio mėn. 6 d. 13:18
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=6413924&categoryID=11&ndate=1112782686

Siekdamas efektyviai kovoti su savavalinėmis statybomis ir kultūros paveldo vertybių naikinimu, Vilniaus meras Artūras Zuokas laišku kreipėsi į Seimo pirmininką Artūrą Paulauską, Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską ir aplinkos ministrą Arūną Kundrotą, teigiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime spaudai.
Mero laiške siūloma iš esmės peržiūrėti projektavimą, statybą, valstybinę priežiūrą ir vertybių apsaugą reglamentuojančią teisinę bazę.
„Vilniaus miesto savivaldybei kelia nerimą pastaruoju metu suaktyvėjusios savavališkos statybos, nepakankama nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apsauga ir tai, kad esama neefektyvi teisinė bazė sudaro prielaidas joms atsirasti“, - teigiama A. Zuoko rašte.
Mero kreipimesi pateikiami konkretūs siūlymai dėl statinio projektavimo, statybos ir valstybinės priežiūros nuostatų.
Už statybos projekto rengimą ir pateikimą statytojui neturint projektavimo sąlygų sąvado siūloma panaikinti projekto vadovo kvalifikacinį atestatą, atimant teisę 2 metus vadovauti projektavimo procesui. Už pakartotinius tos pačios projektavimo organizacijos projektų vadovų pažeidimus siūloma sustabdyti organizacijos projektavimo verslo licenciją arba skirti piniginę baudą. Statytojui už savavalinę statybą raginama nustatyti tokią baudą, kad ji būtų žymi ir priklausytų nuo statomo objekto sąmatinės vertės. Rangovinei organizacijai, pradėjusiai statyti be statybos leidimo, siūloma atimti statybinės veiklos licenciją nuo 2 iki 5 metų.
Už savavališką kultūros paveldo objekto sunaikinimą siūloma numatyti ne tik didesnes baudas, bet ir jo atstatymo būtinybę.
Sostinės vadovas taip pat ragina supaprastinti statybos leidimo sustabdymo ir panaikinimo procedūrą bei suteikti teisę savivaldybėms sustabdyti arba panaikinti statybos leidimo galiojimą, jei statybos neatitinka projektinių sprendinių.