EN LTUŽ "LIETUVĄ"! – UŽ LIETUVĄ! 2005-04-17

Įspūdžiai iš balandžio 9-osios protesto akcijos Vilniuje
Astrida Petraitytė

Kalambūrinis "užtaisas" tarsi išsprogdina vieno fakto (pastato) erdvę. Laikrodis baigia "ištiksėti" naujų kino teatro "Lietuva" savininkų (bene VP Market, bet ši savo tinklalapyje šio turto taip nevadina) įsipareigojimus išlaikyti pastato paskirtį, ir į pakaušį alsuoja "progreso" (modernių gyvenamųjų namų) grėsmė, privertusi pavienius entuziastus įsiūbuoti pavojaus varpus taip, kad ir susitaikantys su "realybe tokia, kokia ji yra", imtų nerimauti ir paklaustų: Gal ne viskas prarasta? Gal ir nuo mūsų priklauso? Gal galima paskutinę minutę sustabdyti be mūsų valios įjungtą chronometrą? Pirmoji protesto audra kilo internete – ten susiūbavo, burdamiesi į ratelį, pavieniai nesusitaikantys su "šaukštų po pietų" situacija (mosuoti kumščiais reikėjo privatizuojant kino teatrą, bet ar visuomenės dėka šis procesas pavyko tykiai ramiai?); ten buvo tariamasi, raginama; ten kursavo protesto laiškas aukštoms instancijoms, kurį galėjo pasirašyti kiekvienas norintis. Tradiciniam "Lietuvos" renginiui – "Kino pavasariui" – įsilingavus (pasiryžėliai, norėdami pamatyti "geriausia", keletą valandų stovėjo eilėje prie bilietų; kam liežuvis versis teigti, jog rinkos dėsniai išstumia iš miesto centro kino teatrą?!), "protesto knyga" iš virtualios tapo reali: sekmadienį (IV.10) pavakariop kino teatro fojė atverstame storame foliante pozityvų protestą ("Už!") buvo pareiškę arti dviejų tūkstančių žmonių. O šeštadienio rytą iš virtualios erdvės išniro ir didieji ramybės drumstėjai. Skelbimai iš anksto į protesto akciją kvietė visus, deja, šeštadienio dešimta – daugeliui per ankstyvas laikas, tad, užuot, kaip planuota, užtvindęs didžiąją kino teatro salę, būrelis susirinkusių buvo pakviestas į "laboratoriją" (sovietmečiu buvusią kasų patalpą). Ten, susiglaudę petis petin, net ir sutrikusieji dėl miegalių išdavystės (atsiprašau, gerbiama I.Veisaite, be sąmoningų pastangų nuklausiau Jūsų neviltingą "Mes pralaimėjom...") galėjo konstatuoti: mūsų ne taip mažai! Vedėjas (ir vienas iš organizatorių) Gediminas Urbonas, prisistatęs kaip "pilietis, pavargęs laukti", pažymėjo, jog "Lietuvos" problema yra Lietuvos be kabučių problema. Jo teigimu, pasikėsinusieji į "Lietuvos" kino teatrą padarė klaidą – visuomenė, negalėdama toleruoti praradimo, nesitaikstys su paminamomis jos teisėmis. Pilietinės iniciatyvos budimą, miesto bendruomenės formavimosi užuomazgas liudijo kalbėtojų (ir klausytojų) pozicija: "Man ne vis tiek" (ne dėl didesnių algų, kvotų susiburta – dėl visuomeninės reikšmės dalykų!). Šarūnas Bagdonas ("kino mėgėjas ir Senamiesčio gyventojas") pareiškė, jog, išnykus "Lietuvai", išnyks ir vienos stilistikos kinas. Jo teigimu, neapsiribota pavieniu faktu; viešųjų Vilniaus erdvių planavime vyrauja chaosas, jos viena po kitos nyksta. Ir laisvosios rinkos požiūriu, pažymėjo kalbėtojas, kino teatro uždarymas nėra pagrįstas – "Kino pavasaris" rodo, kad nekomercinio kino žmonėms reikia; liberalizmo dvasiai prieštarauja Savivaldybės demonstruojamas "Siemens arenos" ar "Menų spaustuvės" protegavimas. "Mums reikia kitais metais "Kino pavasario" toje pačioje vietoje!", – reziumavo Š.Bagdonas. Paveldo ekspertė Jūratė Markevičienė Savivaldybės adresu pasakė aštresnių žodžių. Ji paskelbė šiai institucijai bankrotą. Jos teigimu, Savivaldybė neišlaikė daugelio egzaminų: žmoniškumo (miestas yra miestelėnų namai, bet to nepaisoma), demokratijos (miesto plėtros planas turėtų būti derinamas su visuomene), kultūros ("Lietuvos" atvejis), šiuolaikiškumo (priimami sprendimai, kurie yra Europos vakardiena), ūkiškumo (naudojami ateities ištekliai). Kalbėtojos nuomone, pas mus spekuliuojama nekilnojamuoju turtu kaip ir trečiajame pasaulyje; Savivaldybė, nesukūrusi veiklos strategijos, nesitaria su visuomene. Pranašystės: greitai galėsime nueiti tik į "Akropolį" ir "Ermitažą" (ar į Panevėžyje dabar statomą "Babiloną")… Televizijos režisierius Vytautas Damaševičius priminė, jog "Lietuvos" kino teatro likimas buvo nulemtas 1998 metais, kai bendrajame miesto plane jo vietoje buvo numatyti gyvenamieji namai. Taigi, anot jo, lieka "Skalvijos" "koridorius" ir du holivudiniai konvejeriai". V.Damaševičius pasiūlė išeitį: meras pažadėjo trimis milijonais litų paremti "Siemens areną", o gal galėtų atpirkti ir šį kino teatrą – kad ir už 30 milijonų? G.Urbonas pranešė, jog išpirka už "Lietuvą" renkama, greit bus pastatytos aukų dėžutės (visi galėsime paaukoti simbolinį litą). Tačiau aukos bus simbolinis protesto liudijimas. Žaliųjų judėjimo, Vilniaus senamiesčio visuomeninės komisijos atstovė Janina Gadliauskienė akcentavo, jog "Lietuvos" kino teatro problema – tik vienas epizodas Senamiesčio "byloje". Ji pažymėjo, jog, išsprendus šį reikalą, palengvėtų kitų Senamiesčio bėdų sprendimas. Blogiausia, kad valdininkai yra susiję įvairiais tarpusavio įsipareigojimais: štai Jonas Glemža gražiai pakalba per televiziją, bet, priklausydamas įvairioms taryboms, pasirašo leidimus Senamiestį darkančioms statyboms… Tik aktyvi visuomenės veikla, pabrėžė J.Gadliauskienė, gali priversti KVAD įvesti tvarką, jo vadovu paskirti žmogų, vykdantį sąžiningą paveldo politiką (akcijos metu laikyti ir plakatai su ne itin pagarbiais žodžiais apie gerb. D. Varnaitę). Arūnas Grumadas ("pirmasis Vilniaus miesto tarybos pirmininkas") apgailestavo, kad dažnai pažeidžiami viešieji interesai, visuomenė yra beteisė. Vaidas Valentukevičius ("studentas, Vilniaus miesto gyventojas") ne tik išreiškė visų susirinkusių norą turėti savo kino teatrą (jis, pavyzdžiui, nepageidauja eiti į "Akropolį", kur "traškinami kukurūzų spragėsiai ir rodomi muilo filmai"), bet ir priminė internete aptiktą paraišką, Vilniui geidaujant 2009 metais tapti Europos kultūros sostine: ten, pristatant kino situaciją, nurodoma, jog "Lietuvos" ir "Skalvijos" kino teatruose demonstruojami nekomerciniai filmai. Taigi komisijoms, atvykusioms vertinti padėties, teks konstatuoti pateiktą klaidingą informaciją. Kino tarybos pirmininkas Valentas Aškinis pažadėjo, kad taryba kovos ir dėl "Lietuvos" ir dėl to paties likimo laukiančios "Skalvijos". Ore pakibus klausimui "Ką daryti?", žodį tarė paminklosaugos specialistė Gražina Drėmaitė. Jos pasiūlymas: "Lietuvos" kino teatrą reikia įrašyti į kultūros nekilnojamojo turto registrą (metas pradėti saugoti ir palyginti nesenos praeities statinius) – tada pastato niekas negalės nugriauti. Tačiau šiai idėjai turi pritarti kultūros ministras… Vytautas Radžvilas priminė, kad "Lietuvos" problema yra tik mažas bendros situacijos simptomas. Situaciją filosofas apibūdino kaip "normaliai" konsoliduotą oligarchinę sistemą (verslas daromas mokesčių mokėtojų pinigais), ne itin besiskiriančią nuo sovietinės: sovietinis monstras norėjo panaikinti Katedrą, dabartiniai berniukai mielai ją paverstų lošimo namais. Pripažinęs tokių protesto akcijų reikalingumą, judėjimo "Kitas pasirinkimas" lyderis akcentavo organizuotumo (ir juridinio statuso) svarbą – įsitraukus "į žaidimą" kelioms organizacijoms, efektas būtų didesnis. Būta ir daugiau kalbėtojų. Vyresnės kartos atstovė priminė, jog anuomet, kai netoli esančių "Spalio", "Pergalės", "Maskvos" pasirodė naujas kino teatras, daug reiškė vien jo vardas - "Lietuva". Išprovokuota Kultūros ministerijos atstovė Z.Čepaitė teigė palaikanti siekį išlaikyti europietiško kino erdvę, tačiau pareikšti oficialią nuomonę nesanti įgaliota. Kino teatro "Lietuva" direktorė Vida Ramaškienė reziumavo: kadangi kino teatro veiklą remia ES Media programa, būsimoje konferencijoje Kanuose teks pripažinti, jog Vyriausybė vykdo griaunančią politiką... Protesto akcija liko "popierinė" – vėl stota į eilę parašu paliudyti, jog "Ne vis tiek". Bet ir "piopierinis grumstelis" gali vežimą apversti! Baigdama norėčiau švystelti į kultūrinės spaudos daržą akmenuką, kurį mestelėjo renginio vedėjas: gerai, kad apie renginius informuojama, tačiau žurnalistai turėtų tuo neapsiriboti – visuomenė lauktų jų inicijuojamų diskusijų bei žurnalistinių tyrimų! Mano šūkiai būtų tokie: "Už "Lietuvą"! Už Vilnių! Už jo viešąsias kultūrines erdves! Už pilietines iniciatyvas! Už besiformuojančią miesto bendruomenę!"
<- ->
 
Skaitytojų vertinimai:
15818. tv fanas 2005-04-17 20:42
naivuoliai.čia visai ne protesto akcija ,o Urbonų meninis projektas anonsuotas parodoje ,,Populizmas".
15819. smalsutis 2005-04-17 20:47
Pats geriausias Lietuvos kino menininkas - Jonas Mekas.Lietuva per visą jo gyvenimą nėra skyrusi- parėmusi nei vienu centu. išvada:šalin visokias socialistines lengvatas menininkams (ir meno vartotojams taip pat)
15820. architektas 2005-04-17 20:51
Kino teatras Lietuva yra bjauri chruščiovinė betoninė korobka,niekada niekaip nesiderino senamiestyje,nei genplane nei plastiškai.
15821. Korra to smalsutis 2005-04-17 23:34
Smalsuti, kvaileli, jeigu kažko kažkas neparėmė, tai nereiškia, jog ir ko nors kito nereikia remti - tavo dedukcija yra tolygi teiginiui, kad jeigu tu kvailas, tai ir visi yra kvaili. O Mekas yra gavęs nacionalinę premiją - visai nemenka pinigų suma tiesiai iš valstybės kišenės į Meko kišenę.
15826. urbonas_tv fanui   2005-04-18 02:35
tv fanas pats musha pats ir rekia. Gal persikaitino prie TV lempos? Vardan tikslumo: Akcija "Uz Lietuva" yra pilietine akcija, kuria organizavo, tie, kas ir pakviete tuos visus zmones. Nomeda & Gediminas Urbonas nera atsakingi uz VISAS pilietinio protesto ishraishkos formas vykstanchias shalyje, tuo labiau negali pasisavinti shiu akciju autorystes.
15827. urbonas_smalsuchiui 2005-04-18 02:45
Jonas Mekas, beje, atstovaus Lietuva Venecijos Bienaleje, ka matyt reikejo padaryti jau priesh 6 metus. Neuzhmirshkite, kad Lietuvoje gyvena VIENINTELIS OSKARO laureatas: Peter Watkins, apie kurio egzistavima matyt nezhino net visos ministerijos paimtos kubu. O del paramos menininkams, visishkai pritariu: paremkime geriau Siemens arena ir krepshininkus ir pastatykime pagaliau paminkla DIDELIAM Saboniui ir tokiam mazam mazam...smalsuciui.
15828. toto 2005-04-18 03:03
Visų šalių proletarai, vienykitės! Do zdrastvujet Litva! Ura!
15841. ot ot 2005-04-18 14:03
Mėlynų erdvių nebeužtenka, atsliūkinai ir čia. Niekur ramybės nėra...
15851. kanars 2005-04-18 16:26
kiek suprantu, smalsutis ironizavo ir piktinosi meno neremimu/nepakankamu remimu, o ne atvirksciai. gal nelabai adekvaciai, Ged, reaguoji.
15858. elektrenų žiburiai 2005-04-18 22:22
to Korra- taigi,taigi davė Jonui: Petras Cvirka pasirašė,o Saliamutė atnešė gėlių.
15860. Anaksimenas 2005-04-18 22:42
pats kvailiausias dalykas rašyti komentarus komentatoriams, bet tokių demagogų ir pasaulinio sąmokslo ideologų retai tenka sutikti - ponai, kai uždarys "Lietuvą", ateis kada nors eilė ir jums - neturėsite kur savo nepraustaburniškų šnekų viešinti. O autoritetingam architektui (15820) belieka pasakyti, kad tą dėžę, tamstos kolegos ir projektavo - bet ne apie jos architektūrą kalba eina (nemanau, kad vp marketas vietoje jos šedevrą pastatytų) - beje, lyginat su kitais senamiestyje implantuotais monstrais, tai tikrai neprasčiausias variantas
15864. Korra to elektrenų žiburiai 2005-04-19 08:28
Kas davė, kas skyrė, bet Janas džiaugsmingai premiją pasiėmė.
15865. Korra 2005-04-19 08:29
Janas, suprantama, tėra tik korektūros klaida - Jonas
15866. kulmas 2005-04-19 09:13
Paklauskit, kada paskutini karta Mekas lektuvu skrido uz savo pinigus?
15875. tv fanas - urbonui 2005-04-19 14:17
kadangi esu tv-fanas,mėgstu aplankyti modernistų parodas.atidžiai apžiūrėjau ,,populizmą"(gausu kairuoliško naivumo),ten gavau už dyką(valio) laikraštį ,,the populist",pasidomėjau,koks tautiečių įnašas.kitokios išvados negu 15818 nebuvo galima susidaryti.
15888. nemo 2005-04-20 13:30
Gal "Lietuva" is Siemens arenos (ar dar kazko) pasiima visa nekomerciniu filmu rinka ir pelna?:)
Nesupraskite klaidingai, as uz tai, kad butu vieta kur rodytu nekomercinius filmus:)
15891. che che 2005-04-20 17:23
a jo mekas jau istorija ir lietuvos kinas jau istorija ir nereikia isterijos visiems jau galas , na o urbonai eilini karta prisitempineja, zaviuosi ju sugebejimu prisitaikyti prie situaciju puikus chameleonai ir paroda ir akcija plius kaupiama dokumentacija geros pavardes triuksmelis puiku reikia paplotyi bet menu cia nekvepia -laikas kurti partija .....Nomeda & Gediminas Urbonas nera atsakingi ............... valio
15893. Tai va 2005-04-20 21:36
Ar skaitėt? Permetu: BNS, 2005-04-20. Šiandien vėlai vakare iš Australijos buvo gautas patvirtinimas, kad Georges Baltrunas skiria 80 mln. Australijos dolerių "Lietuvos" kino teatro išsaugojimui. Pinigai bus pervesti į specialią sąskaitą, kurią kontroliuos sudaryta valdyba. Dalis lėšų bus skiriama pastato perpirkimui ir teismo išlaidoms, kita dalis - pastato renovacijai bei aplinkos tvarkymui. Tačiau didžiąją dalį pinigų mecenatas numato skirti kinofilmų nuomai ir tuo tikisi kokybišką kiną padaryti prieinamą jaunimui ir mažas pajamas gaunantiems kinomanams. Planuose yra numatytas kelionių bilietų apmokėjimas atvažiuojantiems iš atokesnių Lietuvos regionų, jų apgyvendinimas hosteliuose ir Hospitality namuose. Ekspertai tikina, kad tokia nekomercinio kino ekspansija sukels kino rinkoje nelauktus svyravimus ir stambūs kinoteatrai (COCA-COLA Plaza Vingis, Forum Cinemas Akropolis) artimiausiu metu neišvengiamai bankrutuos. Neatmetama galimybė, kad turės įsikišti Konkurencijos tarnyba ir atitinkamos ES institucijos.
15896. jurgis iš daučiūnų 2005-04-20 23:15
Valio turtingas dėdė iš Austrielijos (mes jį truputį numelšim).
15900. curaredg 2005-04-21 11:06
jei tai ne antis tuomet dziugi zinia ...
15904. Sarunas Bagdonas   2005-04-21 15:12
Nors straipsnyje mano zodziai 50% procentu pakraipyti ir is vertu minciu 30% persakyta, vis tiek aciu autorei! "Worse is better" :). del p. Baltruno. Ar tikrai BNS platino toki pranesima? Ar tikrai tai vyksta? Gal p. Baltruno kontaktine informacija kas turite? Man BNS atsake: "tai ne mūsų naujienų agentūros pranešimas. Netgi ir pati pranešimo struktūra visiškai nepanaši į mūsų agentūros platinamas žinutes" tai vis delto kas yra tas "tai va" ir kas tureta omeny? /sarunas
15914. kanars 2005-04-22 02:21
pavarai, Sarunai. dabar tikrai belieka Baltrunui skambint.
15917. Sarunas 2005-04-22 09:53
:) ar kas ta zmogu pazista? Atleiskit issilavinimo spragas. Jo paties, ar jo atstovu telefonas butu gerai. Per daug rimta kad juokauti :):). /sarunas
15919. Vailokas 2005-04-22 10:07
Ne 80 milijonų, o 75. Faktas,gaila, bet mažiau.
15926. Asiliukas Porfirionas 2005-04-22 15:08
Panaszu i anti, bet uz tokius pinigus galima nauja kino centra ikurti paliekant welione "L" buldozeriu nuoziurai