EN LTstop buying! 2005-09-21

rugsėjo 22 d. [šį ketvirtadienį], 2005  20:00 val.

ATEIK pažiūrėti/paklausyti antikonsumerizmo pamokslininko Šv. Bilio, 'Nustok pirkti' bažnyčios lyderio, ultrabeprotiškų pamokslų-perfomansų ir gospelo choro, dainuojančio apie grėsmingai artėjančią Pirkimokolipsę.
Gal šio filmo peržiūra inspiruos sukurti panašią bendruomenę čia,
Lietuvoje, ar gi mums negresia Maximakolipse?

Iš karto po filmo peržiūros - Norvegijos studentų iš Trondheimo
universiteto palaikymo grupės garso sesija
+ eksperimentiniai video + test streaming + baro programa

Būtinai prisijunk. Linksmai gedėsime kino teatro.

pro-testo laboratorijoje, prie k/t 'Lietuva', Pylimo 17, Vilnius

Plačiau apie filmą:

Reverend Billy's Peace Revival
with the Church of Stop Shopping Choir

Šventasis Bilis yra dvasinis “Nustok pirkti” bažnyčios bei antikonsumerizmo bendruomenės lyderis, kurio tikrasis vardas yra Bill Talen. Bill Talen- tai aktorius, puikiai įvaldęs evalgelikų pamokslininko manieras. Savo spalvinguose pasirodymuose- pamoksluose jis pasisako už antiglobalizaciją bei iškelia vartotojiškos visuomenės problemas. Šventasis Bilis kreipiasi į Dievą prašydamas išgelbėti pasaulį nuo Pirkimokolipsės, o profesionalus gospelo choras jam pritaria “Aleliuja”. Bilio pamokslai kas mėnesį vykstą Niujorke bei kituose Amerikos miestuose, net tik bažnyčioje, bet ir keliuose, aikštėse, kavinėse, sulaukdami vis dedesnės klausytojų auditorijos. 

Režisierius: Savitri Durkee
Muzika: Stop Shopping Choir
Trukmė: 46 min.
Metai: 2002
Šalis: JAV