EN LTpro-testo laboratorija 2005-03-24

erdvė

KODĖL Pro-testo laboratorija ieško ir tyrinėja galimas (ir negalimas) protesto formas. Protesto kuris susikaupęs, pritvinkęs, tačiau dar neįvardintas, neišsakytas, vis dar ieškantis savo formos, formato ir balso. Protesto prieš kontrolę, mūsų pačių neįgalumą ir pasyvumą.. Protesto prieš mūsų nesugebėjimą protestuoti prieš nediskutuotiną vienos sistemos scenarijų.

Laboratorija siekia sukurti galimos protesto formos scenarijų ir pasitelkdama medijų aparatą, (į)rašyti, montuoti ir tuo būdu suprasti kodėl toks protestas yra/nėra įmanomas. Žodžiu, tai tarsi filmo kūrimas apie tai ko nėra, sukamas pačios “Lietuvos” (kino teatro) ir keliantis klausimą "kodėl?".

Pro-testo laboratorija siekiama patikrinti ar iš tikrųjų šioje “post-kapitalistinėje” erdvėje kiekvienas veiksmas, siekiantis nepaklusti sistemai yra neišvengiamai cenzūruojamas ir lengvai suvirškinamas to, kas abstrakčiai vadinama “rinka”. Šis signifikantas apima intertišką masę, susidedančią iš valdžios planavimo agentūrų, investuotojų, lobistų, t.t. Rinka suvokiama kaip nenugalima jėga, sunaikinanti arba asimiliuojanti  kiekvieną kultūros iniciatyvą, siekdama sutvirtinti susitarimą dėl savo prielaidos apie “istorijos pabaigą”. Kūrybiniais veiksmais šiuo projektu siekiama patyrinėti konkrečias taktikas, kurios sutrukdo šiai save naikinančiai kilpai.

KAS Pralaimėtų privatizacijos mūšių lauke “Lietuva” tapo ženkliu orientyru. Nugalėtas  “Vilnius” jau atidavė savo raktus “Benettonui”. Dabar atėjo “Lietuvos” eilė. Pro-testo laboratorija kviečia Lietuvos piliečius pasiūlyti galimus protesto scenarijus. Scenarijaus pateikimo forma gali būti bet kokia: garso arba vaizdo interviu, tekstai, schemos, plakatai, performansai ir kitos piliečių troškimus įgyvendinančios išraiškos, galiausiai tokio scenarijaus negalimumo aplinkybės, kontekstai ir priežastys.

Todėl kreipiamės į aktyvistus ir teoretikus, pastaruoju metu kalbančius apie tam tikro protesto ar politinės valios trūkumą ir troškimą, reflektuojančius įvairias kultūrines praktikas nuo monumentų, urbanistinės plėtros iki gyvenimo stiliaus, vartotojiškumo, prekinio ženklo įsigalėjimo.

KAIP Paviljone prie kino teatro “Lietuva” įkurta laboratorija atlieka (į)rašančiojo mechanizmo funkciją. Laboratorijos erdvėje braižosi ir generuojasi keletas veiksmo zonų: “LIETUVOS” televizija,“modeliavimo” zona,“trobelė-skaitykla”,“AViZa”: alternatyvi virtuvės zona, “žalioji scena”, “norų zona”.
Laboratorijos erdvėje įsikurusią komanda sudaro burys jaunų žmonių, studentų iš LMA mokomosios kino ir TV studijos, LMA teatro ir kino fakulteto, VU kino klubo, ASK – architektūros studentų klubo, bendruomeninio judėjimo “Erdvės mieste”, vilma.cc, cac/tv ir visų norinčių bendradarbiauti režisuojant, įgyvendinant, filmuojant ir montuojant pro-testo akcijas.
Galimos “viešos erdvės grąžinimo” akcijos: dėl “Lietuvos”, dėl “Vilniaus”, dėl “Žalgirio (baseino) ”,  dėl “Pionierių rūmų”, dėl “Sporto ir Kultūros (rūmų) ir t.t. ir t.t.