EN LTTRIUKŠMO LYGIS 2006-01-01

DĖMESIO: TRIUKŠMAS PRIE LIETUVOS!!!!!!!!!!!!
Akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas...