EN LTzonos 2005-04-10

Paviljone prie kino teatro “Lietuva” įkurta pro-tetso laboratorija atlieka (į)rašančiojo mechanizmo funkciją. Šis (į)rašantysis mechanizmas tampa veiksmų štabu, generuojančiu ir registruojančiu protesto scenrijų.
Laboratorijos erdvė braižo ir generuoja keletą veiksmo zonų:

LIETUVOS televizija - žmonių televizija, kuri įrašo ir transliuoja žmonių balsą;

modeliavimo zona kurioje projektuojamos ir peržaidžiamos ateities miesto vizijos;

trobelė-skaitykla
kurioje kaupiamas protesto balsų ir strateginių nuorodų archyvas;

AViZa: alternatyvi virtuvės zona kurioje verdamos diskusijos ir diskutuojamos virimo paslaptys;

žalioji scena kurioje didžėjai tampa garso sodininkais;

norų zona kurioje aptariami ir diskutuojami troškimai ir pasiūlymai