EN LTmodeliavimo zona 2005-04-13
modeliavimo zona kurioje projektuojamos ir peržaidžiamos ateities miesto vizijos